14136769802+

آموزش Shadowlink برای اپل

ابتدا اپلیکیشن Shadowlink را از AppStore دانلود کنید

لینک : https://apps.apple.com/app/id1439686518

 

و بعد کد دریافت شده را در قسمی که در عکس نشان داده شده وارد نمایید